In english
A A A
AUTENTIMATA_KASUTAJA
Tähelepanu! 20.03.18 ajavahemikul 09:00-10:00 toimuvad EMTAK infosüsteemi hooldustööd. Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast. Tegevusalade info on samal ajal kättesaadav Riigiportaalist.
Klassifikaatori otsing
Otsingutingimused
Versioon
KeelEesti
Ava
Peida kinnised
Tegevusala kood või tekst

Muudetud kirjed
Täpsustatud otsing
Sisemine versioon: EMTAK 2008.3.1
tegevusala.emtak@just.ee
Tel: 6696609